Felix Adam, Martin Assig, Johannes Brus, Marcel Dzama, Sveinn Fannar Jóhannsson, Sharon Kivland, Jürgen Klauke, Maik & Dirk Löbbert, Imke Lohmann, Steffen Missmahl, Ulrike Möschel, Ulrich Moskopp, Ulrich Pester, Eva-Maria Schön.

Salon No. 6

Release dateFeb. 2018
PublisherGerhard Theewen
Languagesengl.
Technical Detailsbrochure with colour cover
Format21 x 14,8 cm
ISBN978-3-89770-510-4

Sold out

15.00 €

Salon = An Artmagazine AS art not ON art.

Salon No. 6 shows a collection of original contributions by Felix Adam, Martin Assig, Johannes Brus, Marcel Dzama, Sveinn Fannar Jóhannsson, Sharon Kivland, Jürgen Klauke, Maik & Dirk Löbbert, Imke Lohmann, Steffen Missmahl, Ulrike Möschel, Ulrich Moskopp, Ulrich Pester, Eva-Maria Schön